Ukážka poradenstva

Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovým výdavkom je aj členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe.