Odborná pomoc pri vedení účtovníctva

 

  • jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • podvojného účtovníctva podnikateľov
  • podvojného účtovníctva neziskových organizácií
  • podvojného účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií