Daňové poradenstvo

 • daň z príjmov fyzický osôb
 • daň z príjmov právnických osôb
 • daň z pridanej hodnoty,
 • miestne dane
 • daň z  nehnuteľnosti
 • daň z motorového vozidla
 • správa daní
 • medzinárodné zdaňovanie
 • daňová optimalizácia
 • daňové spory

Odborná pomocpri vedení účtovníctva

 • jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • podvojného účtovníctva podnikateľov
 • podvojného účtovníctva neziskových organizácií
 • podvojného účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií

Znalecká činnosť

 • odbor Ekonómia a manažment
 • odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.